aby si načerpal?

Pavel Hanes:
Utrpenie spravodlivého

piatok 11:00

Igor Mišina:
Kresťan a vrchnosť

piatok 13:00

Tibor Jančík:
Duchovné dary a ja

piatok 15:00

Ľubomír Ďuračka:
2. príchod Syna človeka

piatok 17:00

Tomáš Henžel:
Všetko je dovolené (1.Korinským 8-10)

sobota 11:00

Michal Findra:
Jednota v cirkvi

sobota 13:00

Michal Findra:
Svätá Trojica

sobota 15:00

Čoskoro sa dozvieš!​

sobota 17:00