aby si sa učil?

Matej Otčenáš:
Prečo dôverovať Biblii?

piatok 11:00

Čoskoro sa dozvieš!

piatok 12:00

Nika Sochová:
Objav moc viery

piatok 13:00

Čoskoro sa dozvieš!

piatok 14:00

Samuel Grega:
Život s výhľadom na nebo

piatok 15:00

Nika Gurková:
Eko, enviro, fast fashion

piatok 16:00

Janka Lukáčová:
Game creator - staň sa majstrom hier

piatok 17:00

Filip Kriško:
Ako viesť skupinku?

piatok 18:00

Rebeka Bázliková:
Ako reálne tráviť čas s Pánom Bohom?

sobota 11:00

Emília a Peter Mihočovci:
Boh, ja a rodina

sobota 13:00

Kristína Valovičová:
Rozvedení rodičia, čo teraz?

sobota 14:00

Zuzana Vaľovská:
Úloha ženy

sobota 15:00

Ján Behro a Ján Bruncko:
Úloha muža

sobota 16:00

Zuzana Ivanecka:
Som single, no a čo?

sobota 17:00

Tibor Jančík:
Kráľovstvo Božie tu a teraz

sobota 18:00