REGISTRÁCIA SPUSTENÁ
Tešíme sa na teba!

Dobrovoľníctvo na Semfeste trvá od piatku 28. júna 2024 do pondelka 8. júla 2024

Tento čas je rozdelený do 4 etáp práce a spoločného času:

1. Dobrovoľnícka víkendovka (28.6. – 30.6. 2024)
Je to spoločný víkend dobrovoľníkov, ktorý slúži na vzájomné spoznávanie sa, zábavu, budovanie vzťahov,
študovanie Božieho slova a mnoho ďalších zaujímavých aktivít.

2. Príprava Semfestu
(1.7. – 4.7. 2024 do obeda)
Zahŕňa prípravné práce, stavanie stanov, úprava areálu a pod….

3. Služba počas Semfestu
(4.7. od obeda – 7.7. 2024)
Dobrovoľníci majú služby podľa rozdelenia do tímov.

4. Balenie po skončení Semfestu
(7.7. poobede – 8.7. 2023)
Balenie stanov, techniky, úprava areálu…

Je nutné zostať od začiatku až do konca!

Chceme, aby služba dobrovoľníkov bola službou „na plný úväzok“, a najmä, aby reprezentovala charakter celého festivalu, ktorým je prinášať Krista.

 Preto je potrebné, aby si predtým, ako sa zaregistruješ, zvážil/-a nasledujúce body:

 1. Požadovaný vek dobrovoľníka je minimálne 16 rokov (v čase festivalu).

 2. Ochota slúžiť zo všetkých svojich síl a schopností.

 3. Zaplatenie minimálneho poplatku 20 € do troch dní od registrácie. V prípade nezaplatenia poplatku do troch dní od registrácie sa registrácia automaticky stornuje. 

 1. Dobrovoľník ma obmedzenú účasť na programe počas festivalu (iba v čase tvojho voľna).

 2. Ako dobrovoľník budeš mať na SemFest-e kompletne zabezpečenú stravu (raňajky, obedy a večere), pitný režim a hygienu.

 3. Počas celej služby na Semfeste  nesmie dobrovoľník otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok. V prípade, ak trpíš niektorou z uvedených závislostí, vieme Ti pomôcť.

 4. Dobrovoľník je povinný dodržiavať pokyny organizátora a svojho tímového vedúceho.

 5. Organizátor si tiež vyhradzuje právo určiť každému dobrovoľníkovi zaradenie do tímu a následnú náplň jeho práce.

 6. Dobrovoľník sa svojou registráciou zaväzuje, že na Semfeste bude celých 11 dní a areál opustí až po ukončení prác (v pondelok 8. júla 2024).

 7. Dobrovoľník si je vedomý, že závažné porušenie pravidiel, bezpečnosti práce alebo nerešpektovanie pokynov, môže viesť k predčasnému ukončeniu jeho dobrovoľníckej služby a opusteniu areálu festivalu. 

V časti Registračný formulár – dobrovoľníci nájdeš link na registráciu. Po odoslaní registračného formuláru ti príde na email kópia tvojej registrácie. V prípade, že nedorazí – kontaktuj: 0918 599 171 – Janka Lukáčová.

Ak je registrácia dobre vyplnená a poplatok uhradený do troch dní, začiatkom júna 2024 sa s tebou skontaktuje člen organizačného tímu a poskytne ti ďalšie informácie a spresnenia. Skôr ťa budeme kontaktovať len v prípade opravy alebo doplnenia registrácie.

Možnosť prihlásiť sa za dobrovoľníka je do piatku 31. mája 2024 alebo kým sa nenaplní počet dobrovoľníkov (čo sa nám stáva skoro každý rok).

POZOR! Tvoja registrácia sa stáva platnou až po uhradení registračného poplatku.

Máš na výber 3 možnosti, podľa tvojho zváženia:

  1. 20€ – toto je minimálny poplatok pre každého dobrovoľníka, ktorý musíme veľmi dotovať
  2. 50€ – tento poplatok reálnejšie odzrkadľuje náklady na stravu, pitný režim a dobrovoľnícku víkendovku
  3. 70€ v tejto cene sú zahrnuté náklady na dobrovoľnícky čas počas všetkých 4 etáp

Registračný poplatok uhradíš zaplatením sumy na účet: Číslo učtu: 82129157/0900 (SLSP a. s. Košice) IBAN: SK6309000000000082129157 BIC: GIBASKBX Variabilný symbol: 1021

Do poznámky pre prijímateľa napíš: dobrovoľník + svoje meno a dátum narodenia. Inak tvoju platbu nebudeme vedieť identifikovať.

Pri zadávaní platby v tvojom Internetbankingu môžeš použiť preddefinovaný QR kód:

Potrebuješ pomôcť s registráciou? Napíš nám na: sem@sem.sk

V prípade, že chceš sa stať Semfestovým dobrovoľníkom, tak na tomto linku nájdeš >>Registračný formulár<<

Prosím, pred samotnou registráciou si prečítaj informácie a podmienky dobrovoľníctva.  

dobrovoľnícke tímy s tímlídrami

Nikoleta Korenková

Vedúca organizačného tímu
Každý vie, že organizačný tím existuje, ale nik netuší, čo robí 😃 Tvária sa, že pracujú, ale na SemFeste ich stretnete len ako behajú medzi jednotlivými tímami a každému hľadajú prácu.

Miro Mudrák

Organizačný tím
Každý vie, že organizačný tím existuje, ale nik netuší, čo robí 😃 Tvária sa, že pracujú, ale na SemFeste ich stretnete len ako behajú medzi jednotlivými tímami a každému hľadajú prácu.

Matúš Korenko

Organizačný tím
Každý vie, že organizačný tím existuje, ale nik netuší, čo robí 😃 Tvária sa, že pracujú, ale na SemFeste ich stretnete len ako behajú medzi jednotlivými tímami a každému hľadajú prácu.

Janka Lukáčová

Vedúca dobrovoľníckeho času
Viac ako 100 dobrovoľníkov 11 dní spolu na jednom mieste. To chce dobre premyslený a naplánovaný program! Presne preto tu máme tím, ktorý sa stará o dobrovoľnícky čas, počas ktorého chceme spolu duchovne rásť, budovať vzťahy a aktívne tráviť voľné chvíle.

Miška Kominková

Workshopový tím
Workshopový tím je zložený z kreatívnych a aktívnych ľudí, vďaka ktorým si môžeme zo SemFestu odniesť nové zručnosti, vedomosti či vytvoriť niečo pomocou našich šikovných rúk.

Lea Sabolová

Tím PubStan
Tím PubStan-u sa s veľkou odovzdanosťou stará o to, aby sme mali priestor, kde môžeme stráviť kvalitný čas s ľuďmi pri dobrej káve alebo niečom chutnom pod zub. Stávajú medzi prvými a chodia spať medzi poslednými len preto, aby hlad nezaútočil v plnej sile.

Alenka Staníková

Tím registrácie
Registrácia je miesto, kde sa každý z nás aspoň raz zastaví. Tento tím nás s úsmevom vždy privíta, snaží sa odpovedať na všetky naše otázky a vytvoriť príjemnú atmosféru už pri vypisovaní potrebných dokumentov pri vstupe na festival.

Tomáš Sklárš

Connection tím
Chceš zažiť šialené aktivity, neformálny program, rozhovory so zaujímavými ľuďmi či nájsť si nových kamošov? Tak presne to a ešte omnoho viac pripravuje connection tím.

Janko Malovec

Kutil tim
Kutil tím je neoddeliteľnou a veľmi dôležitou súčasťou SemFestu. Možno ich nie je až tak vidieť, no keď treba niečo opraviť, upevniť, postaviť alebo sa vyskytne problém, kutil tím to s pokojom a svojimi zručnosťami vždy zvládne výborne vyriešiť.

Ondro Grísa

SBS tím
SBS tím nám vytvára nie len pocit bezpečia, ale dáva pozor na celkový poriadok v areáli dňom i nocou, aby tvoj stan nedostal nohy alebo spacák sa nedostal do nesprávnych rúk. Sú ochotní pomôcť, usmerniť aj odpovedať na potrebné otázky.

Paľo Studenič

Kuchynský tím
Náš kuchynský tím sa stará, aby dobrovoľníci mali každý deň dosť síl vrhnúť sa do budovania festivalu. Vstávajú ako prví, aby nikto z nás neostal hladný. Ako by niektorí dobrovoľníci podotkli, v tomto tíme je dobré mať kamarátov 😃

Rebeka Kopaničová

Detský tím
Na Semfeste máme program aj pre najmenších. Náš detský tím zabezpečuje zaujímavé celodenné aktivity, pri ktorých sa deti určite nebudú nudiť a určite sa aj niečo dôležité naučia.

Filip Kriško

Modlitebný tím
Modlitebný tím sa modlí s nami, za nás, za rečníkov, účinkujúcich a hlavne za to, aby Pán Boh bol centrom festivalu. Táto služba je veľmi dôležitá a ľudia z tohto tímu sú tu pre druhých. Chcú s nami chváliť Pána Boha piesňami, sú otvorení rozhovorom, keď to potrebujeme a modlia sa, keď my na to zabúdame.

Nika Sochová

Tím Kaviarne
Tím kaviarne nám s láskou a úsmevom vytvára priestor, kde si môžeme vychutnať šálku kvalitnej kávy s dobrou knihou podľa vlastného výberu alebo sa ponoriť do rozhovorov s našimi priateľmi. Náš tím rád poradí pri výbere literatúry či oblečenia z nášho merchu.

Kristína Pobežalová

Seminárový tím
Seminárový tím pre nás chystá mnoho zaujímavých tém, o ktorých môžeme na SemFeste počuť, zamýšľať sa aj diskutovať o nich s rečníkmi a takto duchovne porásť, načerpať či naučiť sa niečo nové.

Deborah Müller

Medzinárodný tím
Medzinárodný tím prináša mnoho zaujímavých zahraničných hostí, zahraničných organizácii, tém a príbehov, ktoré nám môžu rozšíriť naše obzory a pomôcť sa pozrieť až za hranice našej krajiny.

Gabo Blcháč

Diskusný tím
Diskusný tím sa zameriava na prípravu moderovaných diskusii na rôzne témy, pri ktorých sa môžeme zamyslieť, skúmať a pýtať sa. V tomto tíme je dôležitá detailná príprava a komunikácia s rečníkmi.

Michal Kovár

Bible study tím
Bible study tím nám vytvára miesto, kde sa môžeme zastaviť a zamyslieť hlbšie nad Božím slovom s rôznymi rečníkmi. Je to priestor na otázky a skúmanie Biblických príbehov, textov a kníh.

Matej Mareček

Športový tím
Športový tím prináša mnohé aktivity, vďaka ktorým si každý môže vybiť prebytočnú energiu, stráviť aktívne čas so svojou mládežou, spoznať nových ľudí alebo len skúsiť niečo tradične-netradičné.

Janka Šimeková

Upratovaco-kreatívny tím
Upratovaco-kreatívny tím vytvára pre nás všetkých vizuálne príjemné prostredie. Sú v ňom ľudia ktorý sú dostatočne talentovaní, s estetickým cítením a množstvom nápadov, no nevadí im, ani keď sa trochu zašpinia. Upratovanie a dozeranie na čistotu areálu je rovnako dôležitou súčasťou ich služby.

Peťka Bajusová

Mediálny tím
Mediálny tím už dlhé mesiace pracuje dňom i nocou na tom, aby boli dizajn a merch SemFestu prepracované. Poznávacie znamenie je fotoaparát, tisíce nachodených krokov a mnoho hodín strávených za počítačom.

Jakub Török

Tím kapely
K SemFestu jednoznačne patrí aj dobrá hudba, ktorá dotvára celkovú atmosféru. Náš tím kapely komunikuje s hudobníkmi, zabezpečuje potrebné veci a stará sa, aby sa naši hostia cítili príjemne.

Dávid Mareček

Programový tím
Hlavné ranné a večerné programy potrebujú dôslednú organizáciu. Náš programový tím má na starosti time management a organizáciu účinkujúcich, aby všetko išlo ako má.

Ján Jamborek

Energy tím
Na Semfeste potrebujeme, aby všetko pekne svietilo a hralo. V tom nám pomáha náš energy tím, ktorý sa snaží zabezpečiť dostatok prípojok a doviesť elektrinu všade tam, kam je to potrebné. A vďaka nim sa môžeme cítiť bezpečne, že to bude svietiť len tam, kde to je potrebné.

archív dobrovoľníckych videí