O festivale

SEMFEST je štvordňový open air festival (nie len) pre mladých. Podtitul SEMfestu znie: Môj festival. Vyjadruje túžbu organizátorov, aby bol festival  pre mladých ľudí skutočne ich festivalom – priestorom prezentácie ich umeleckej tvorby, priestorom stretnutí s inšpirujúcimi ľuďmi, miestom budujúceho spoločenstva, prameňom povzbudenia pre každodenný život s Pánom Ježišom i fungovanie ich mládeže či zboru.

Počas SEMFESTu zažijete okrem Božieho Slova aj množstvo hudby, skvelých seminárov, workshopov, adrenalínových športových aktivít a svedectiev.
Na SEMfeste sa každoročne stretáva približne 1000 mladých ľudí. 

Hlavná téma

Tohtoročnou témou Semfestu je NÁVRAT. Chceme sa zastaviť a vrátiť späť. Späť na začiatok Božieho príbehu. Späť na začiatok tvojho príbehu. Tvoj život totiž nie je len samostatná kniha, ale je súčasťou veľkolepého Božieho diela, ktoré nekončí tam, kde väčšina príbehov z kníh. Poď sa vrátiť späť na začiatok – späť domov.

 

PROLÓG
“ V čase dávno pred naším počiatkom … v temnote a prázdnote, Boh začal svoje dielo z ničoho. Písal sa začiatok príbehu a vznikol svet plný nekonečnej krásy a života. Božie slovo formovalo hory, polia, doliny aj moria. Jeho láska, dávala život stvoreniam a vrcholom Jeho diela – bol človek – ty sám. Všetko bolo krásne, čisté a dokonalé no žiaľ aj do tohto príbehu vstúpila temnota – zničila tú čistotu, nevinnosť a dokonalosť v človeku. Ten, podľahol pokušeniu, prekročil hranice a ochutnal zakázané ovocie. Tým začal priebeh prvotného hriechu, ktorý doniesol do sveta temnotu, bolesť, oddelenie od Boha. Tu začali tvoje problémy či starosti, tvoj strach, pocit tvojej samoty či nehodnosti. Začal si blúdiť v tomto svete – stal si sa pútnikom, ktorý hľadá svoje miesto – pretože toto nie je jeho domov. No tu príbeh nekončí, ale naopak začína, pretože Boh, vo svojej nekonečnej láske, nenechal človeka – teba, zahynúť v cudzine a temnote. Poslal svojho Syna, Ježiša Krista, aby vykonal svoju záchrannú akciu – záchranu hriešneho no milovaného človeka. A Ježiš zvíťazil – s Ním prišla nádej a nový život! Porazil temnotu, porazil smrť, porazil diabla. Neostal v hrobe ale vstal z mŕtvych a to osobne pre teba – aby si sa mohol vrátil späť na začiatok – späť domov. Ty si už od začiatku súčasťou tohto veľkolepého Božieho príbehu, nie je to len cudzí príbeh ale aj tvoj osobne. Pretože Boh toto všetko koná a konal aj pre teba. Aby aj tvoj príbeh bol súčasťou toho Božieho príbehu, ktorý začal už poriadne dávno. Vidíš sa v tom? Vidíš svoj príbeh v tom Božom príbehu? Veď tvoj život nie je len samostatná kniha, ale je súčasťou veľkolepej Božej knihy, ktorá nekončí tam kde väčšina príbehov z kníh – smrťou – ale pokračuje omnoho ďalej – do večnosti. Možno sa v tomto Božom príbehu či knihe vidíš… možno ešte nie, ale ver mi, že Boh s tebou vo svojom pláne určite ráta. A predsa … kto by nechcel byť súčasťou najväčšieho príbehu na tomto svete? Záchrany človeka…“

Vidíme sa
od 4.7. Do 7.7.2024
vo Zvolenskej Slatine
čiže o

dní
hodín
minút