o festivale

SEMFEST je štvordňový open air festival (nie len) pre mladých. Podtitul SemFestu znie: Môj festival. Vyjadruje túžbu organizátorov, aby bol Semfest pre mladých ľudí skutočne ich festivalom – priestorom prezentácie ich umeleckej tvorby, priestorom stretnutí s inšpirujúcimi ľuďmi, miestom budujúceho spoločenstva, prameňom povzbudenia pre každodenný život s Pánom Ježišom i fungovanie ich mládeže či zboru.

Počas SemFestu tak zažijete okrem Božieho Slova aj množstvo hudby, skvelých seminárov, workshopov, adrenalínových športových aktivít a svedectiev. Na Semfeste sa každoročne stretáva približne 1000 mladých ľudí. 

téma semfest-u

Otázka „Si tu?“ nás sprevádza celým životom a hľadáme na ňu odpoveď.  Raz ako volanie Boha k nám, potom ako volanie nás k Bohu. Inokedy ako volanie k spoločenstvu alebo spoločenstva na nás a napokon je to aj otázka o nás samých. Pritom spoločnou podstatou týchto otázok je hľadanie novej iskry. Novej iskry vo vzťahu k Bohu, v službe alebo v uvedomovaní si svojej vzácnosti a jedinečnosti. 

Preto ťa pozývame na SemFest 2023, kde sa spoločne budeme z rôznych strán pozerať na otázku: „Si tu?“ a tak hľadať novú iskru pre oblasť v našom živote, kde ju práve potrebujeme.  Neváhaj a príď! 

vidíme sa o

dní
hodín
minút
sekúnd