Pavel Hanes

5.7. Piatok

Seba-pochopenie moderného človeka osciluje medzi človekom ako „nahou opicou“ podľa prírodných vied a človekom ako „arbitrom vlastnej identity“ podľa západného liberalizmu. V Biblii nachádzame človeka stvoreného na obraz Boží (imago dei), ktorý je niekde uprostred a má spájať Stvoriteľa so stvorením. Z tohto určenia vyplýva nielen jeho dôstojnosť ako reprezentanta Božieho, ale aj jeho práva, povinnosti a jeho večné určenie. Pre teologickú antropológiu, ktorá sa týmito otázkami zaoberá, je kriticky dôležité pochopenie vzťahu obrazu Božieho v človeku k problému hriechu a k ospravedlneniu  Kristovi, v ktorom je obraz Boží naplno uskutočnený. Táto pravda nám dáva odpovede na najdôležitejšie otázky našej existencie

Ľubomír Ďaračka

5.7. Piatok

Človek je tvor náboženský. Mnohí z tých, ktorí odmietajú vieru v Boha počujete hovoriť ako veria, že ich ochráni nejaký náramok alebo úkon, ktorý vykonali. Buď veríš Bohu alebo poverám, a ak to chceš kombinovať, práve to Boh najviac nenávidí. Povier je však  na Slovensku viac než neúrekom a hnacím motorom väčšiny z nich je strach…

Tomáš Henžel

5.7. Piatok

Ak športovec neposlúcha trénera, nevyhrá. Jasnačka. Ak žiak neposlúcha učiteľa, nič sa nenaučí. Tak je! Ak sa dieťa nepodriadi rodičovi, prežije mizerný život. Tiež súhlas?

 „Podriaď sa!“ To znie hrozne. Možno až odľudšťujúco.  Všetci naši (filmoví) hrdinovia sa vzopreli. Aj my sme sa narodili do sveta vzbury a sme ľudia bojujúci proti autoritám. A presne do takéhoto sveta zaznie hlas Boha: Cti svojho otca a svoju matku, aby si dlho žil v krajine, ktorú ti dá Hospodin, tvoj Boh! (Exodus 20:12) 

Znamená to že Biblický hrdina je osoba, ktorá sa podriaďuje Bohu a Ním ustanoveným autoritám?

Ján Čermák

5.7. Piatok

 • Tak prečo mám odpúšťať? Lebo:
 • – Budem mať z toho zisk
 • – Druhí z toho budú mať zisk
 • – Je to želanie môjho Pána
 • – Môj Pán mi dal príklad

Branislav Sadloň

6.7. Sobota

Ježiš označil hriech proti Duchu Svätému za neodpustiteľný. Čo je to vlastne za hriech a kto ho spáchal? V akom kontexte o ňom Pán Ježiš hovorí? A čo dnes, je to stále aktuálne a platne? Nemohol som tento hriech nevedome urobiť aj ja? Aj na tieto otázky budeme spoločne hľadať odpovede v 12. kapitole Matúšovho evanjelia v Bible study stane s názvom „Neodpustiteľný hriech“.

Michal Findra

6.7. Sobota

Pôst je jedna z duchovných disciplín, ktorá sa týka nás veriacich kresťanov. Pravdou však je, že sa náš pohľad na pôst zúžil len na pôstne obdobie, ktoré mávame pred veľkonočnými sviatkami. Skúsime spoločne v Písme Svätom objavovať, čo je to pravý pôst podľa Božej vôle, a potom budeme aj veľmi praktickí, keď by sme uvažovali nad tým, čo znamenajú výzvy Biblického štúdia pre náš osobný život s Pánom Ježišom.

Miloš Masarik

6.7. Sobota

Má kresťan politiku ignorovať, bojovať s ňou, alebo to s jeho vierou nemá nič? Ako nás príchod Božieho kráľovstva motivuje k zápasu za to čo je cenné a ako nás oddeľuje od zbytočností? Nadýchnime sa uprostred dusnej atmosféry pri výklade Lk 20,20-26.

Vladimír Boško

6.7. Sobota

Počas Biblického štúdia sa budeme venovať týmto oblastiam:

 1. a, Pavlova sluzba v Efeze ( jeho pristup k misii a sluzbe vyslobodenie)
  b, Realita démonického sveta a duchovného boja
  c, Pravá a fiktívna služba vyslobodenia
  d, Radikálny rozchod s temnotou