semináre

Čoskoro sa dozvieš!

piatok 11:00

Čoskoro sa dozvieš!

piatok 12:00

Čoskoro sa dozvieš!

piatok 13:00

Čoskoro sa dozvieš!

piatok 14:00

Čoskoro sa dozvieš!

piatok 15:00

Čoskoro sa dozvieš!

piatok 16:00

Čoskoro sa dozvieš!

piatok 17:00

Čoskoro sa dozvieš!

piatok 18:00

Rebeka Bázliková -
Ako reálne tráviť čas s Pánom Bohom?

sobota 11:00

Čoskoro sa dozvieš!

sobota 12:00

Čoskoro sa dozvieš!

sobota 13:00

Kristína Valovičová -
Rozvedení rodičia, čo teraz?

sobota 14:00

Čoskoro sa dozvieš!

sobota 15:00

Čoskoro sa dozvieš!

sobota 16:00

Čoskoro sa dozvieš!

sobota 17:00

Čoskoro sa dozvieš!

sobota 18:00