Tohtoročná téma Semfestu je - NÁVRAT. Chceme sa zastaviť a vrátiť späť. Späť na začiatok Božieho príbehu. Späť na začiatok tvojho príbehu. Tvoj život totiž nie je len samostatná kniha, ale je súčasťou veľkolepého Božieho diela, ktoré nekončí tam, kde väčšina príbehov z kníh. Poď sa vrátiť späť na začiatok – späť domov

Jany Šimočko

1 Téma: NA ZAČIATKU
Štvrtok večer 19:30

2. téma: POBLÚDENIE
Piatok doobeda 9:00

Jany žije aktívnu vieru od svojich 16 rokov. Boh pracoval na jeho srdci a neskôr začal pracovať s mládežou. O 2 roky neskôr, sa Jany pripojil do tímu, kde pomáhal organizovať prvý anglický tábor v Prešove. V roku 2006 sa stal vedúcim týchto evanjelizačných anglických táborov a tiež stredoškolskej služby. Počas nasledujúcich 4 rokov viedol a staral sa o jeho tím s cieľom získavať študentov pre Krista, predtým než odovzdal službu iným. V septembri 2010 sa presťahoval do Žiliny, kde sa zapojil do organizácie TC Kompas na plný úväzok. V minulosti viedol projektu KECY a bol aj jedným z lektorov a mentorov v ŠPM. Momentálne sa venuje regionálnej službe, kde trénuje a vystrojuje vedúcich v okolitých zboroch. Pomáha s projektom EXIT Tour a s projektom KPM v oblasti vedenia dobrovoľníkov. Jany je aktívne zapojený v evanjelickom zbore v Žiline, kde učeníkuje mladých a stará sa o rozvoj misie. Má rád šport a vychutnáva si vzťah s jeho manželkou Lenkou a deťmi (Šimon a Rebeka).

Tibor Jančík

3 Téma: ZÁCHRANNÁ AKCIA
Piatok večer 19:30

4. Téma: NOVÁ EXISTENCIA
Sobota doobedu 9:00

Tibor je evanjelický farár no srdcom stále mládežník. Od roku 2006 pôsobí v ECAV Senec, kde spolu so svojou manželkou vychovávajú 3 deti. Veľmi peknú a požehnanú prácu vykonáva aj medzi mládežou v Bratislavskom senioráte. Je zapálený pre evanjelium a túži, aby naše mestá a krajina boli dotknuté a zmenené živým evanjeliom Ježiša Krista.

Lenka Janotková

5.Téma: STRATENÁ PRÍLEŽITOSŤ
Sobota večer 19:30

6. Téma: NÁVRAT DOMOV
Nedeľa doobedu 9:30

Lenka je radostný človek. Radosť jej dokážu urobiť malé veci ako východ slnka, úsmev iného človeka alebo vybojovaný zápas. Najväčšiu radosť má však vtedy, keď sa to, čo Pán Boh chcel, medzi nami stáva skutočnosťou. Rada sa púšťa do nových vecí a rada spoznáva nových ľudí. Pekný večer pre ňu znamená stráviť ho so svojou rodinou, s ktorou už tri roky býva v Žiline. Vyštudovala Evanjelickú bohosloveckú fakultu UK a aj prekladateľstvo a tlmočníctvo nemeckého jazyka na UMB. Napriek tomu by sa ešte rada naučila angličtinu. Možno aj preto, lebo by rada precestovala celý svet.