aby si tvoril?

Miška Kominková:
Maľovanie na textil

piatok 10:30

Matej Pobežal:
Ako fotiť ?

piatok 12:15

Deborah Müller:
Bibel und kreativ

piatok 13:45

Juraj Šimočko:
Služba chvál

piatok 15:30

Čoskoro sa dozvieš!

piatok 16:45

Natália Ostrochovská:
Ako prežiť skauting?

piatok 18:15

Miška Kominková:
Tvorivé dielne

piatok 10:30

Marián Kaňuch:
Lectio Divina starý spôsob stretnutia s Bohom skrze Písmo

piatok 10:30

Marián Lajda:
Ako evanjelizovať medzi ľuďmi?

piatok ráno 09:00

Miška Kominková:
Samotvrdnúca hmota

piatok 16:45

Anna Galová:
Mamou v službe kráľa

piatok 18:15